bio

Honza D. Sterneck

Ročník 1978

Výtvarnému umění se věnuji od dětství, kdy jsem navštěvoval základní uměleckou školu. Od té doby rozvíjím svou tvorbu samostudiem, které jsem v letech 2012-2014 doplnil docházkou do třídy dospělých ak. malíře Teodora Buzu. Nejvíce se věnuji malbě, ale zabývám se i tvorbou sochařskou, ať už výstavbě objektů z přírodních materiálů  („land art“) nebo tvorbě soch z nalezených artefaktů. Během let jsem byl inspirován fauvismem a expresionismem, což je z mých obrazů zřejmě patrné. Tvorba je pro mě pokaždé úplně jiný pokus, nový pokus zaznamenat stav mysli a vědomí při pozorování vnějších jevů, věcí a bytostí...

Samostatné výstavy
2009 Odpadní produkty, Galerie u Radnice, Tábor
2014 Vrstvy, Golem Club, Praha
2015 Vrstvy (výběr), Antikvariát a galerie Bastion, Tábor
2016 výstava v kavárně Můj šálek kávy, Praha
2017 výstava v kavárně Můj šálek kávy, Praha
2019 výstava ve vinném Baru Thir v rámci Korzo Pražská – Klokotská / advent, Tábor
2020 Skrze klid, Galerie Malšice

Skupinové výstavy
2006 V.Morava+J.Doudlebský-Sterneck, Kulíkova kavárna, Tábor
2012 Žeň žen a čtyř chlapů (skupina dospělých ZUŠ Tábor Teodora Buzu), Městský úřad Planá n/L
2013 Žeň žen a pěti chlapů (skupina dospělých ZUŠ Tábor Teodora Buzu), Městský úřad Planá n/L
2014 Žeň žen a pěti chlapů (skupina dospělých ZUŠ Tábor Teodora Buzu), Městský úřad Planá n/L
2017 Marta Režová - JÁ, POUSTEVNÍK (fotografie) a Honza D. Sterneck (malby), kavárna a předsálí kina KOTVA, České Budějovice