bio

Honza D. Sterneck

Ročník 1978

Výtvarnému umění se věnuje od dětství, kdy navštěvoval základní uměleckou školu. Od té doby rozvíjí svou tvorbu samostudiem, které v letech 2012-2014 doplnil docházkou do třídy dospělých ak. malíře Teodora Buzu.  Jeho hlavním výrazovým prostředkem zůstává malba, ale zabývá se i tvorbou sochařskou, zejména výstavbou objektů z přírodních materiálů (nazývanou též „land art“) někdy doplněnými nalezenými artefakty. V jeho obrazech můžeme vidět inspiraci fauvismem a expresionismem, která ovšem postupným hledáním krystalizuje do vlastního stylu. Ten se vyznačuje především hravou barevností a zdánlivou lehkostí pokládání vrstev.

Samostatné výstavy
2009 Odpadní produkty, Galerie u Radnice, Tábor
2014 Vrstvy, Golem Club, Praha
2015 Vrstvy (výběr), Antikvariát a galerie Bastion, Tábor
2016 výstava v kavárně Můj šálek kávy, Praha
2017 výstava v kavárně Můj šálek kávy, Praha

Skupinové výstavy
2006 V.Morava+J.Doudlebský-Sterneck, Kulíkova kavárna, Tábor
2012 Žeň žen a čtyř chlapů (skupina dospělých ZUŠ Tábor Teodora Buzu), Městský úřad Planá n/L
2013 Žeň žen a pěti chlapů (skupina dospělých ZUŠ Tábor Teodora Buzu), Městský úřad Planá n/L
2014 Žeň žen a pěti chlapů (skupina dospělých ZUŠ Tábor Teodora Buzu), Městský úřad Planá n/L
2017 Marta Režová - JÁ, POUSTEVNÍK (fotografie) a Honza D. Sterneck (malby), kavárna a předsálí kina KOTVA, České Budějovice